organisatie2019-02-28T15:46:17+00:00
Organisatie
Medewerkers
Loopbaan

Human capital audit

Overnames worden klassiek ondersteund door uitgebreide financiële audits.  Vandaag zijn overnames niet alleen meer bewegingen om de product portfolio uit te breiden, of complementaire markten te bereiken.  Ook het aanwezige menselijke potentieel wordt meer en meer gezien als een strategische asset, zowel van belang voor het bepalen van de overnameprijs, als van de inpassing van de medewerkers binnen de strategie van de overnemer. Anago maakt de perfecte analyse van het bestaande menselijk potentieel i.f.v. markt en strategie.

Team audit

Het succes van ondernemingen staat in nauwe relatie met het functioneren van het management team. Niet elke groep is ook een team!  Via een gefundeerde testbatterij brengt Anago een managementteam in kaart en formuleert een strategie om als team te groeien. Dit door middel van een uitgewerkte survey en individuele feed back.  Zo bouwen we aan een team waar iedereen loyaal is, de juiste competenties heeft en door iedereen als volwaardig wordt beschouwd.

Social audit

In een ideale bedrijfscontext is een groep een verzameling individuen die eenzelfde doel nastreven. Toch is het resultaat niet steeds in verhouding tot de aanwezige competenties.  Het sociale klimaat, het klikken tussen medewerkers,  de individuele ambities zijn even cruciaal om een groep te laten renderen. Via kwantitatieve en kwalitatieve bevragingen brengen wij de pijnpunten binnen de groep in kaart, maar geven wij feed back aan het individu omtrent zijn  sociaal profiel , en hoe dit te verbeteren. De leidinggevende leren we omgaan met de diversiteit aan stijlen en personen binnen zijn team.

Consulting op drie domeinen

UW ORGANISATIE

Lees meer

UW MEDEWERKERS

Lees meer

UW LOOPBAAN

Lees meer