Team audit

Het succes van ondernemingen staat in nauwe relatie met het functioneren van het management team. Niet elke groep is ook een team!  Via een gefundeerde testbatterij brengt Anago een managementteam in kaart en formuleert een strategie om als team te groeien. Dit door middel van een uitgewerkte survey en individuele feed back.  Zo bouwen we aan een team waar iedereen loyaal is, de juiste competenties heeft en door iedereen als volwaardig wordt beschouwd.