Social audit

In een ideale bedrijfscontext is een groep een verzameling individuen die eenzelfde doel nastreven. Toch is het resultaat niet steeds in verhouding tot de aanwezige competenties.  Het sociale klimaat, het klikken tussen medewerkers,  de individuele ambities zijn even cruciaal om een groep te laten renderen. Via kwantitatieve en kwalitatieve bevragingen brengen wij de pijnpunten binnen de groep in kaart, maar geven wij feed back aan het individu omtrent zijn  sociaal profiel , en hoe dit te verbeteren. De leidinggevende leren we omgaan met de diversiteit aan stijlen en personen binnen zijn team.