Human capital audit

Overnames worden klassiek ondersteund door uitgebreide financiële audits.  Vandaag zijn overnames niet alleen meer bewegingen om de product portfolio uit te breiden, of complementaire markten te bereiken.  Ook het aanwezige menselijke potentieel wordt meer en meer gezien als een strategische asset, zowel van belang voor het bepalen van de overnameprijs, als van de inpassing van de medewerkers binnen de strategie van de overnemer. Anago maakt de perfecte analyse van het bestaande menselijk potentieel i.f.v. markt en strategie.