Potentieelbepaling & Personal Development

Een succesvolle oriëntatie binnen het bedrijf of op de arbeidsmarkt begint met een goed inzicht in eigen sterktes en zwaktes , m.a.w. het potentieel en de motivatie. Via testing en diepte-interviews wordt een persoonlijke swot-analyse bepaald. Daarna volgt het echte werk en kunt u onder begeleiding aan de slag om uw ontwikkelingspad te definiëren. Anago consultants zorgen voor de juiste feedback en faciliteren een professioneel traject.