Mutaties & Promoties

Regelmatig zijn er binnen een organisatie momenten waarop keuzes moeten gemaakt worden. Dit zijn voor het management vaak moeilijke vraagstukken. Wie beschikt over de nodige competenties om een medewerker die op pensioen gaat of het bedrijf verlaat op te volgen? Misschien dienen we de functieverwachtingen te wijzigen? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste medewerker in de functie geplaatst wordt zonder hem of haar weg te halen uit de job waar hij tot dusver succesvol is gebleken? Hoe zorgen we voor een blijvende motivatie van de bestaande medewerker(s)? Het antwoord op deze vragen is complex. Enkel een degelijk en professioneel onderbouwd beslissingsproces kan garant staan voor de kwaliteit van de te maken keuzes.