Werving en Selectie

Anago is sedert meer dan 10 jaar één van de toonaangevende organisaties waar de klemtoon voornamelijk wordt gelegd op open rekrutering. Daarbij wordt op een professionele manier gecommuniceerd met kandidaten, hetzij in de printmedia, hetzij op jobsites. Op die manier proberen we een zo groot mogelijke pool aan kandidaten te bereiken. Daarnaast wordt ook gezocht in databases waar onze consultants toegang toe hebben. De schaarste aan goede kandidaten mag er niet toe leiden dat compromissen worden gemaakt omtrent motivatie, passen in de bedrijfscultuur, salarispolitiek. Het recept oogt niet makkelijk, maar de resultaten zijn duurzaam en de aanpak is succesvol gebleken.