Consulting op drie domeinen

Meer over Anago
Uw organisatie

Uw organisatie

Een organisatie is meer dan de som van de medewerkers. Hoe percipiëren zij de bedrijfscultuur, de structuren, de processen, ... een social audit brengt dit in kaart. Hier ervaren zij de werking van het managementteam, ... Hoe schatten uw medewerkers de positie in van uw bedrijf op de markt? Veelal zijn dit subjectieve elementen die moeilijk te objectiveren vallen.

Anago voor Uw organisatie
Uw medewerkers

Uw medewerkers

Hebt u zicht op het potentieel van uw medewerkers? Welke zijn hun motivaties en ambities? Het zijn cruciale gegevens om uw beslissingen inzake mutaties of promoties op te baseren. Of wenst u nieuwe medewerkers aan te trekken, ons werving- en selectieaanbod staat garant voor een gedegen een duurzame aanpak.

Anago voor Uw medewerkers
Uw loopbaan

Uw loopbaan

Een loopbaan bepaalt voor een groot deel wie u bent. U bent er ook een groot deel van uw leven mee bezig. Om uw loopbaan mee vorm te geven wil Anago een waardevol klankbord zijn. Hetzij door een coachingtraject, hetzij met een job die u bevalt….

Anago voor Uw loopbaan